Kvalitné Twitter úèty na Slovensku a v Èechách
Kvalitné Twitter úèty
na Slovensku a v Èechách
Sleduj prezentácie o Twittri:
 • Twitter na SK a v CZ
 • Použitie Twittru na SK a v CZ
 • Geolokácia Twittru na SK a v CZ
 • Followings na SK a v CZ

Twitter úèet: Paweł Domański

Paweł Domański
Paweł Domański
@domanski_rs (ID: 930841417316032)
Słupszczanin z pochodzenia, szczecinianin z wyboru. Reporter i wydawca w Radiu Szczecin, prowadzčcy #RSnews Na TT - opinie prywatne i czasem informacje.
Szczecin, Poland | Èeská republika | Súkromná osoba
0 zoznamov
 

Na Twittri od:

15. november 2017 17:54:22

Poslednę twít:

20. jún 2018 23:00:55

Tęždenná frekvencia:

37 twítov za tęždeò

Pomer poètu odoberateŸov a sledovaní:

0.274611

Aktualizácia úètu na Mráèiku:

21. jún 2018 02:23:53

 

medzi obŸúbené.

 

 

Aktuálne twíty...

Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 23:00:55
@SlawomirNitras @PrezydentSz_n Pytanie w kwestii formalnej: czy informacja o rozpoczynajčcym siê naborze wniosków d… https://t.co/S1P8KiVykZ

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 21:10:04
@merrin1974 @DariuszMatecki "No to młody, posiedŸ jeszcze chwilê, zrobiê z Ciebie sekretarza miasta... Wykształceni… https://t.co/TAvK6XNcai

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 17:55:51
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 15:23:00
@NZGoebbelsa "Ojej ile słów, a każde takie długie... o matko i prawie same spółgłoski... tyle przecinków i żadnego… https://t.co/b6bxuoD98L

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 13:22:48
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 13:09:02
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 12:35:05
@NZGoebbelsa To jest bardzo ale to bardzo dobre!!! :D

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 10:25:28
@antyWSI @DWielowieyska Problem polega na tym, że wg œrodowiska GW i Tok FM sytuacje jak na zdjêciu to „incydent”,… https://t.co/I3JpfJNLG2

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 09:54:50
Sprawa baz @USArmyEurope w Polsce otwarta - Pentagon ma przygotowaæ analizy w tej sprawie. Poza tym - czy jest możl… https://t.co/JOVrOrlhJy

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 09:29:57
Zagadka rozwičzana, czy pojawič siê nowe? #wampir_z_kamienia Skčd kamienień w szczêce nieboszczyka? Sam jestem ciek… https://t.co/gsiMVoVW5q

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 09:25:23
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 09:13:54
@NZGoebbelsa U mnie na podwórku mówiło siê też kiedyœ "goœciówa".

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
20. jún 2018 07:49:52
@mblaszczak @MON_GOV_PL "W przeciwieństwie do moich poprzedników, ja nie bêdê podawał terminów [pojawienia siê nowy… https://t.co/k2ywCVUdW0

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
19. jún 2018 23:14:42
@durczokk Nazywa siê to "własne zdanie" i każdy może je mieæ.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
19. jún 2018 23:03:54
@MatkaPolka_ Dopiero po obejrzeniu tego poczułem prawdziwč gorycz porażki...

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
19. jún 2018 22:44:25
@KarolDarmoros Powinni obejrzeæ czwórkê - z Ivanem Drago w Rosji. Bardziej w klimacie.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
19. jún 2018 21:39:25
@MarcinTyc A my siê tu na Cionka wkurzamy. Jakie to ma znaczenie? :)

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
19. jún 2018 21:30:55
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
19. jún 2018 21:30:18
@ArkadiuszMyrcha 3/4 artykułu to kłamstwo. Pani prokurator nie zajmowała siê wčtkiem p. Gawłowskiego. Poza tym złoż… https://t.co/MdrtqkXCZP

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
19. jún 2018 21:07:29
@JoGrRol @LBalcerowicz To smutne - fakt. Wygrywamy w meczach o pietruszkê. Ale liczê, że chłopaki siê dŸwignč!

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 22:41:51
@RMF24pl Nie no, jeszcze kilkanaœcie godzin trzeba poczekaæ :)

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 13:45:46
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 13:44:54
@dominikacosic @tvp_info WypowiedŸ pana Trzaskowskiego można wiêc rozpatrywaæ w trzech kategoriach: kłamstwa, przes… https://t.co/9PBI9CZ2jV

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 13:26:01
@DorotaRabczesia @Gasiuk_Pihowicz Moim zdaniem to właœnie półœrodki kończč siê jak Radom. Na razie nie mamy zupełnie czym konkurowaæ.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 13:23:51
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 13:11:04
@DorotaRabczesia @Gasiuk_Pihowicz Tymczasem w Niemczech jest kilkanaœcie lotnisk miêdzynarodowych - pod samym Berli… https://t.co/EfA0PSXOB4

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 12:43:30
@waldemar_kowal Kiedy ta pani przemawia, to "czujê siê, jakby ktoœ na mnie srrrrał".

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 12:07:45
@NZGoebbelsa @PatrykJaki @czuchnowski A jeszcze wczeœniej sam GazWyb daje fotê Niemca... tfu! hitlerowca jako ilust… https://t.co/2l5KMB3HC7

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 12:05:30
RT @NZGoebbelsa: .@PatrykJaki przeprasza za mem z Tuskiem i Schetynč na pogrzebie - informuje oburzona sprawč Wyborcza.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 12:02:24
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 12:00:46
@bweglarczyk Tak silnym, że zamraża siê pieničdze do momentu przejêcia władzy przez opozycjê? #aferasrebrnikowa

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 11:58:34
@Gasiuk_Pihowicz Polska jest ciut wiêksza niż Baranów. Nie tylko dla mieszkańców gminy ma byæ lotnisko.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 09:00:52
@Tygodnik_Sieci A co innego majč mowiæ „przechodzčcy z tragarzami” działacze KOD?

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 08:21:10
@NZGoebbelsa @czuchnowski RT wyżej wymienionych i tak nie podnosi poziomu jego profilu.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 08:17:24
@300polityka SKANDAL! Jeœli to prawda, to dowód, że nie chodzi im ani o praworzčdnoœæ, ani o dobro Polaków, a tylko… https://t.co/tR9pdVefEV

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 08:04:47
RT @dawid_j_siwek: #Szczecin Kolejna w ostatnich dniach awaria systemu urzêdowego w biurze obsługi interesanta. Od rana czêœciowo nie dział…

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
18. jún 2018 08:04:39
@dawid_j_siwek @radio_szczecin Cepik to jakiœ kompletny horror. Właœciwie od poczčtku nie działa jak powinien.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
17. jún 2018 12:37:35
@KurskiPL To zaklejanie znaczka nic nie dało? Jakim cudem? No dobra - słupki też można zakleiæ. https://t.co/5J8BtMjmpr

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
17. jún 2018 12:34:22
Zasłanianie znaczka @TVP wiele daje! Brawo antyreżimowcy! Ja zasłoniłem też na fajkach zawartoœæ nikotyny i substan… https://t.co/xIsYAU2iWP

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
17. jún 2018 10:51:12
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
15. jún 2018 18:12:26
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
14. jún 2018 18:31:42
@NZGoebbelsa Czytałem cały tekst - to raczej próba bycia œmiesznym jak @ASZdziennik, aniżeli jakieœ konkretne przesłanie.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
14. jún 2018 16:50:18
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
14. jún 2018 13:45:14
@MalgorzataW5 Transparent durnowaty - tu siê zgadzam, ale komentarz o wyglčdzie kobiety, która go trzyma jest moim zdaniem niesmaczny.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
14. jún 2018 09:59:58
@ToNiePrzejdzie Myœlê, że przecenia Pan i p. Cenckiewicza i rolê polskiego rzčdu w procesie decyzyjnym w Waszyngton… https://t.co/EjioVrBaEn

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
13. jún 2018 22:57:04
@NATO @DGeneralneRSZ It was great to see this live in Drawsko Pomorskie, and great honor to meet gen. Cavoli from… https://t.co/e13fYxLerj

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
13. jún 2018 16:21:35
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
13. jún 2018 13:54:19
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
13. jún 2018 10:59:45
Dobra informacja dla @PomZachodnie - Wiêkszoœæ Rosomaków 12DZ bêdzie wracaæ ze wschodu Polski pocičgami, wiêc nie b… https://t.co/zI03cGmTCn

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 18:49:06
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 16:47:44
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 15:22:55
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 15:21:03
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 15:11:43
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 14:07:02
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 13:54:41
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 13:48:42
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 13:43:48
@kdwojakowski Bartek widzê wyniósł swoje doœwiadczenie militarne z podwórkowej wojny na szyszki i patyki. Brawo Bar… https://t.co/YgsLpiD2Qj

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 13:26:18
#PILNE Żołnierze #12DZ ze #Szczecin pierwsi na miejscu wypadku na mazurach - w drodze na poligon pomagali ofiarom z… https://t.co/hMIER4HrAL

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 12:42:35
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 10:10:17
RT @MON_GOV_PL: Przeprawa sił głównych 3 batalionu piechoty wojsk USA podczas æwiczenia #SaberStrike i współpraca z polskimi żołnierzami z…

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 09:26:31
@dawid_j_siwek @radio_szczecin Cepik nie potrzebuje żadnej centralnej awarii żeby nie działaæ

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
12. jún 2018 06:47:44
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
11. jún 2018 19:21:46
RT @radio_szczecin: Pokonaæ Wisłê, czyli Rosomaki na pontonach [ZDJÊCIA] #12DZ #Szczecin @MON_GOV_PL @DGeneralneRSZ

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
11. jún 2018 17:01:41
Szybka piguła informacyjna z regionu - bêdzie o @SailSzczecin #RejsNiepodległoœci #SaberStrike18 i rosyjskiej bombi… https://t.co/4I3qSZUVMy

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
11. jún 2018 16:50:36
@300polityka Właœciwie to dalej mało kto w to wierzy :)

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
11. jún 2018 13:32:36
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
11. jún 2018 13:19:33
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
11. jún 2018 12:37:50
@10murzynkow Dziewczyna wyglčda jakby w KFC czaiła siê na @prezydentpl od baaaaardzo dawna.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
11. jún 2018 08:55:17
@NdkSzn @prezydentpl Jak do tej pory - gryzê i połykam. Faktycznie czułem jakiœ gorzki posmak, ale myœlałem, że to nieœwieża panierka.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
11. jún 2018 08:50:20
@NdkSzn @prezydentpl Jak zwykle - gryzê i połykam, ale fakt - ma gorzki posmak. Do tej pory myœlałem, że to przez starč panierkê.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
11. jún 2018 05:30:09
Pani Kasia z krakowskiego #KFC wyglčda jakby czaiła siê na @prezydentpl w tej restauracji od baaaardzo dawna. Podzi… https://t.co/uv6zcQqVps

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
10. jún 2018 20:47:43
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
10. jún 2018 19:23:46
@RobertBiedron Panie Prezydencie, a czy w chwili wolnej od œpiewania, promowania ksičżek, coachowania narodu i wizy… https://t.co/kUPb74Il60

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
10. jún 2018 17:00:18
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
10. jún 2018 15:26:29
RT @dawid_j_siwek: #PILNE Mêżczyzna skoczył na główkê z pomostu nad jeziorem #Miedwie i uderzył głowč w kamienie. Woda w tym miejscu ma oko…

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
10. jún 2018 12:03:09
RT @dawid_j_siwek: #PILNE Samochód wjechał pod pocičg osobowy relacji #Kołobrzeg - #Szczecin na przejeŸdzie w miejscowoœci Wyszomierz. Nie…

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
10. jún 2018 12:02:55
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
10. jún 2018 12:02:25
RT @DGeneralneRSZ: Dzisiejsze #szkolenie, w które zaangażowane sč siły i œrodki #12BZ i #5pinż obserwuje D-ca Generalny RSZ gen. broni J.…

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
10. jún 2018 09:43:54
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
10. jún 2018 00:20:48
@ogorekmagda Aaa... to ta pani Hania od paczki fajek na stole w Panoramie i „kropki nad i” zamiast „po przecinku”?… https://t.co/TrNhankWEN

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
9. jún 2018 23:40:54
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
9. jún 2018 21:18:12
Już dziœ można stwierdziæ, że to rosyjski æwiczebny pocisk UPLAB-50 do likwidowania okrêtów podwodnych. Wiêcej jutro rano w @radio_szczecin

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
9. jún 2018 20:47:46
#pilne Polscy płetwonurkowie #Baltictech odnaleŸli 30 mil od Łeby rosyjskč æwiczebnč bombê lotniczč. Była w wodzie… https://t.co/HhEtqbAOFS

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
9. jún 2018 15:49:11
@Radio_TOK_FM Tak, tak... jak wszyscy inni. To nie jest kwestia homofobii, tylko nachalnego przekazu. Normalni ludz… https://t.co/aNoSPO66Cj

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
9. jún 2018 15:12:04
@l_dobrzynski @muzeum1939, @MuzeumWP albo Muzeum Lotnictwa w Krakowie powinny mocno o to zabiegaæ! Cenna pamičtka.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
9. jún 2018 14:06:43
@wybranowski @antyWSI Proszê Pana Trzaskowski żeby przegraæ musiałby chyba przejechaæ po pijanemu, na pasach niepeł… https://t.co/3ZjF5tpZOV

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
8. jún 2018 22:43:57
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
8. jún 2018 20:06:37
#PILNE #Œwidwin Dwie 16-latki rzuciły siê pod pocičg towarowy na przejeŸdzie kolejowym. To były mieszkanki Œwidwina… https://t.co/msrSC1KSob

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
8. jún 2018 17:29:07
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
8. jún 2018 13:25:23
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
8. jún 2018 09:39:17
RT @DGeneralneRSZ: Informacja dla mediów - 10 czerwca w miejscowoœci #Chełmno odbêdzie siê pokonywanie przeszkody wodnej przez żołnierzy 1…

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
8. jún 2018 08:11:53
@SlawomirNitras Nie tyle ciekawe co normalne. I nie jest to wymysł polskich wojskowych a amerykańskie wytyczne, bo… https://t.co/Ly6UcUQ5oH

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
7. jún 2018 20:25:34
Wielki desant nad Drawskiem. Manewry na półmetku [ZDJÊCIA] - Region - Radio Szczecin https://t.co/5n571cKbpI

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
7. jún 2018 17:44:58
Dowódca @DGeneralneRSZ gen. Jarosław Mika pozytywnie ocenia przebieg #SaberStrike18. Tak samo jak dowódca… https://t.co/mFUFlL6gnG

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
7. jún 2018 17:28:18
Zdjêcie z dowódcč @USArmyEurope generałem Christopherem Cavoli. Taki zaszczyt podczas manewrów #SaberStrike18. Spad… https://t.co/psLfvFeghh

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
7. jún 2018 16:06:07
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
7. jún 2018 13:57:57
#SaberStrike18 Nie bêdzie amerykańskiego desantu w Mirosławcu. Prawdopodobnie zrzut 500 żołnierzy @173rdAbnBde prze… https://t.co/eEAdUM8kvL

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
7. jún 2018 07:00:50
Dziœ po południu desant 800 żołnierzy nad pasami taktycznymi w Drawsku i Mirosławcu. 300 żołnierzy z @_6BPD_ i 500… https://t.co/N30UioucPe

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
6. jún 2018 22:55:15
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
6. jún 2018 22:43:18
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
6. jún 2018 22:33:45
@Cenckiewicz Bêdzie dalsze dozbrajanie polskiej armii w amerykańskich koncernach. Po co Biały Dom ma buliæ szmal na… https://t.co/yH55mb0ikH

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
6. jún 2018 22:20:27
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
6. jún 2018 15:23:19
7. Pułk Obrony Przeciwlotniczej @USArmyEurope szkoli i certyfikuje jednostki z systemem #Patriot. Dziœ w… https://t.co/Q1gQr1jqYf

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
6. jún 2018 14:35:53
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
6. jún 2018 13:51:07
@Polska_Zbrojna Szanujê! Jedyny wiarygodny, obeznany z tematem polski komentator sytuacji w KRLD.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
29. máj 2018 21:09:49
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
29. máj 2018 20:59:04
@iza_dobrowolska @radio_szczecin @natematpl Poseł na Sejm RP, wiceminister nie powinien swojč postawč byæ przykłade… https://t.co/OzUUeAHk7D

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
29. máj 2018 20:47:06
Rozbraja mnie kiedy "liberalne" media wytykajč @radio_szczecin naruszenie spokoju rodziny Stanisława Gawłowskiego,… https://t.co/nglSVk9baT

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
29. máj 2018 19:24:28
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
29. máj 2018 17:14:48
Ruszajč przygotowania do manewrów @USArmy w Polsce #SaberStrike18, Od jutra w @PomZachodnie utrudnienia w ruchu. Na… https://t.co/fg3i38iANp

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
29. máj 2018 15:36:38
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
29. máj 2018 13:08:36
@stopan23 @gazeta_wyborcza "Jest napisane". W artykule. Nie w tytule twitta. Elo.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
29. máj 2018 12:57:41
@gazeta_wyborcza Proszê o to dla Waszego dobra, bo wasi czytelnicy majč tendencjê do retwittowania takich rewelacji… https://t.co/TdWQcqEqwF

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
29. máj 2018 12:52:43
@gazeta_wyborcza Czy moglibyœcie WYRANIE napisaæ, że chodzi o USA??

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
29. máj 2018 11:45:35
@NZGoebbelsa Historia prawdziwa: "Od góry damy gwózdek i od dołu damy gwózdek, detonator z petardč zatopimy w gówni… https://t.co/aM4cFcnK2W

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
29. máj 2018 11:03:35
Na lotnisku Aeroklubu Szczecińskiego bezpieczniej - koniec pikników na œrodku pasa startowego. Pomogła policja i wy… https://t.co/rt5Wc4C41E

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
28. máj 2018 14:54:37
@NZGoebbelsa @amnestyPL Ta wesoła zgraja z kompletem samych lewych rčk do pomocy tam gdzie sč potrzebni nie bêdzie… https://t.co/liOmhpY7No

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
28. máj 2018 13:36:50
@Krzyhu1948 @radio_szczecin Nieoficjalnie: szanse na jego wyzdrowienie sč bardzo nikłe.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
28. máj 2018 13:15:42
@RobertBiedron Prawica taka nienawistna, lewica taka spoko, https://t.co/b43arvLjHH takie bezstronne... Prezydencie… https://t.co/lMjjIPq3ox

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
28. máj 2018 12:56:09
Zboczeniec znad Głêbokiego w Szczecinie w stanie krytycznym - niemal utopił siê w jeziorze uciekajčc przed rodzicam… https://t.co/ZyxgbZOMtu

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
28. máj 2018 11:06:49
Pedofil masturbował siê przed dzieæmi nad jeziorem Głêbokie w Szczecinie - mêżczyznê przegonili rodzice. Zabrała go… https://t.co/827sCwv95l

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
27. máj 2018 18:17:24
Temat @radio_szczecin @BCzetowicz w @UWAGATVN - pani ze żłobka ma zarzuty. Nie skrzywdzi już żadnego dziecka. Kawał… https://t.co/Quu1P7Y91K

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
27. máj 2018 16:41:11
@Piotr_Misilo @wPolityce_pl @pisorgpl No tak, bo dziecko za siebie nie odpowie czy chce żyæ... Na zdjêciu 22 tydzie… https://t.co/yRKuOeFdo1

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
27. máj 2018 16:27:46
@MarekKacprzak Problem polega na tym, że podczas tego protestu NAJMNIEJ mówiło siê właœnie o Ich życiu. Czêœciej o… https://t.co/N0d2NCUNtP

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
27. máj 2018 15:53:34
@lis_tomasz To tak jak Pan z dziennikarstwem. Festiwal pogardy dla bezstronnoœci i rzetelnoœci.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
27. máj 2018 14:32:16
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
27. máj 2018 14:25:25
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
27. máj 2018 13:55:21
...ale, że Wałêsie nie podziêkowali? #protestRON

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Web Client

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
27. máj 2018 10:20:16
@JNizinkiewicz @rzeczpospolita Nie przyjacielu, tak wyglčda koniec kabaretowej i politycznej walki o bardzo ważne i… https://t.co/hFoFHtOfJq

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
27. máj 2018 06:06:44
@GraynaKaczorow1 @greg19_janicki @lis_tomasz Pani jest za to chamkč, której brakuje argumentów. Miłego.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
26. máj 2018 19:35:32
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
26. máj 2018 16:06:59
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
26. máj 2018 15:12:07
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
26. máj 2018 14:23:16
 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
26. máj 2018 14:11:11
@DoRzeczy_pl @hannagw Dokładnie. A winni przestêpstw idč do paki. 100% racji.

Detail twítu Odpovedaj Retwítuj ObŸúbenę Zdroj: Twitter Lite

 
Paweł Domański
Paweł Domański @domanski_rs
26. máj 2018 13:58:12
 
 

Podobné Twitter úèty

 1. semihkaya26 @semihkaya_26
 2. Rio Mavuba @riomavuba
 3. Mike Patel @TheMehulPatel
 4. RadioFarda @RadioFarda_
 5. Vtipy na každę den @vtipy
 6. Beata Szydło @BeataSzydlo
 7. TomᚠBerdych @TomasBerdych
 8. martin veselovskę @veselovskyma
 9. Fake Taxi @FakeTaxi
 10. iDNES.cz @iDNEScz
 11. Jindrich Sidlo @jindrichsidlo
 12. AngeloGodshack @AngeloGodshack
 13. ÈT sport @sportCT
 14. Angel Wicky @Angel_Wicky_II
 15. Hospodáűské noviny @Hospodarky
 1. Kovy @kovy_gameballcz
 2. Avast Software @avast_antivirus
 3. Tamara Suju @TAMARA_SUJU
 4. Duncan Gray @DuncanGray
 5. Project Syndicate @ProSyn
 6. Jirka Král @JirkaKral
 7. Ou @Ou_Prg
 8. Johny Machette @JohnyMachette
 9. Erik Tabery @etabery
 10. Michal Kadlec @kadlec_michal
 11. Samantha Rone @SamanthaRone1
 12. @GEJMR @GEJMRcz
 13. Melisa Mendiny @MelisaMendiny
 14. Wet and Pissy @WetandPissySite
 15. Wet and Puffy @WetandPuffySite
VyhŸadaj twítyVyhŸadaj Twitter úèetNovę Twitter úèet


@


Najnovšie Twittre
TOP 15 SK Twittrov
TOP 15 CZ Twittrov
Užitoèné odkazy